Събота 19, Октомври 2019г.
Текущи новини
Публикувана на: 10.07.2019г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА

Уважаеми родители,
 
На 04.09.2019 г./сряда/ от 17,30 часа в СУ „Васил Левски” – Хасково
ще се проведе родителска среща в класните стаи на 1А, 1Б, 1В и 1Г класове.
 
От ръководството на училището
Сподели: