Неделя 31, Май 2020г.

стипендия  за постигнати образователни резултати

№ по ред

 

Име Презиме Фамилия

1.

Анелия Ираклис Димитсас

2.

Шахин Халил Ибрям

3.

Летисия Николаева Маркова

4.

Антонина Здравкова Санева

5.

Айсу Сали Местан

6.

Ачелия Рушит Халил

7.

Станислав Росенов Кьоров

8.

Хълмие Билял Хюсеин

9.

Джейда Джейлян Мехмед

10.

Синем Мюмюн Емин

11.

Емел Мустафа Алимолла

12.

Селви Месут Еюб

13.

Ивайло Йорданов Георгиев

14.

Любомира Тенчева Иванова

15.

Серай Ружди Тасин

16.

Георги Александров Александров

стипендия  за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 

№ по ред

 

Име Презиме Фамилия

1.

Кристина Радославова Агова 

2.

Деница Петкова Петкова

3.

Виктория Тодорова Рачева

4.

Емран  Йълмаз Мурад

5.

Кенан Джеват Али

 стипендия  за подпомагане на ученици с трайни увреждания 

№ по ред

 

Име Презиме Фамилия

1.

Деница Росенова Добрева

2.

Нургюл Красимирова Тодорова

3.

Кристина Милкова Милева

4.

Таня Димитрова Костадинова

5.

Мирослав Петков Петков

 стипендия за ученици с един  родител 

№ по ред

 

Име Презиме Фамилия

1.

Жулиен Делянов Стоянов

2.

Синем Назиф Хасан                         

3.

Георги Мариев Василев

4.

Йорданка Делянова Стоянова

5.

Александра Грозданова Делчева

6.

Александър Венциславов Петров

7.

Петя Трендафилова Радева

 

Списък на учениците в .pdf формат можете да видите тук.

Сподели: