Четвъртък 27, Февруари 2020г.

 № по ред       Име                  Презиме            Фамилия              Длъжност 

1 Росимира Илиева Кехайова-Драганова 1. Заместник-директор, административно-стопанската дейност
2 Красимира Захариева Сапунджиева-Димитрова 1. Главен счетоводител
3 Димитър Динков Ерфандов 1. Библиотекар
4 Мария Василева Кирева 1. Завеждащ, административна служба
5 Диана Желязкова Данева 1. Технически секретар
6 Димитър Христов Кърлешов 1. Общ работник
7 Иванка Петрова Гогова 1. Чистач/ Хигиенист
8 Кадрие Рамадан Мустафа 1. Чистач/ Хигиенист
9 Недка Петрова Бойчева 1. Чистач/ Хигиенист
10 Величка Петрова Ангелова 1. Чистач/ Хигиенист
11 Латина Величкова Иванова 1. Домакин
12 Иванка Атанасова Милева 1. Чистач/ Хигиенист
13 Кирилка Петрова Гочева 1. Чистач/ Хигиенист
14 Мариян Янакиев Метларов 1. Огняр
15 Мария Сотирис Николова 1. Чистач/ Хигиенист
16 Ваня Григорова Николова 1. Чистач/ Хигиенист
Сподели: