Понеделник 16, Септември 2019г.

№ по ред       Име                  Презиме            Фамилия              Длъжност

 

1 Милена Михайлова Михайлова 1. Директор, училище
2 Мариана Георгиева Калъпова 1. Заместник-директор, учебна дейност
3 Елена Димитрова Карабойдева 1. Заместник-директор, учебна дейност
4 Дора Колева Димова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
5 Иванка Димова Грозева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
6 Мариана Любомирова Тодорова 1. Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
7 Веселина Ангелова Козалиева-Георгиева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
8 Станка Йорданова Костадинова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
9 Йоанна Николова Кирякова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
10 Милена Митрева Стоева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
11 Антоанета Делчева Желязкова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
12 Недялка Петрова Вълкова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
13 Паолина Валентинова Иванова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
14 Дарина Нейкова Кирчева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
15 Диана Николова Владимирова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
16 Петър Тонев Желев 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
17 Светла Теодосиева Рудева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
18 Иванка Ванчева Колева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
19 Анжелина Николаева Борева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
20 Тодорка Иванова Кирева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
21 Радостина Дякова Димова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
22 Илияна Димитрова Панайотова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23 Жени Анчева Ангелова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
         
25 Малта Илиева Гинчева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
26 Ангелина Захариева Митева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
27 Дияна Иванова Атанасова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
28 Ани Климентова Арнаудова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
29 Ваня Константинова Хъркова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
30 Нурица Геворковна Калпакчиян 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
31 Васил Стайков Стайков 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
32 Виолета Петкова Митева 1. Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
33 Росимира Илиева Кехайова-Драганова 1. Заместник-директор, административно-стопанската дейност
34 Ангелина Велева Крушкова 1. Старши учител, подготвителна група
35 Таня Иванова Полихронова-Иванова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
36 Галя Пламенова Георгиева 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
37 Радостина Николаева Димова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
38 Галина Валентинова Христова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
39 Росена Смилова Хаджиева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
40 Дора Петкова Томова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
41 Диана Григорова Видева 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
42 Ирена Иванова Карагочева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
43 Таня Ангелова Чонева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
44 Антоанета Дякова Добрева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
45 Елена Ангелова Ташева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
46 Таня Димитрова Каражекова 1. Психолог, училищен
47 София Иванова Павлова 1. Старши учител, ресурсен
48 Олга Руменова Милева 1. Старши учител, ресурсен
49 Милена Димитрова Добрикова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
50 Пламена Кирчева Георгиева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
51 Надя Славчева Ангелова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
52 Нина Илчева Марева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
53 Светла Вълкова Костадинова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
54 Янка Ангелова Георгиева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
55 Станимира Тонева Михова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
56 Петя Въчкова Йорданова-Бонева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
57 Димитър Йорданов Димитров 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
58 Антон Йорданов Ванчев 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
59 Мирена Светлинова Чолакова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
60 Ива Георгиева Иванова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
61 Яница Антонова Вълкова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
62 Станимира Марчева Стефанова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
63 Тодор Константинов Ангелов 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
64 Светла Миткова Минчева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
65 Галя Петрова Камберова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
66 Даяна Димитрова Бойкова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
67 Инна Пламенова Топалова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
68 Димитрия Ангелова Найденова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
69 Веселина Панчева Паскова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Сподели: