Сряда 20, Ноември 2019г.
История на училището

Средно общообразователно училище "Васил Левски" е наследник на първото новобългарско училище в Хасково.

Солидната му история започва да се пише през далечната 1846 година, когато отваря врати. Днес учебното ни заведение е сред най-престижните в града.

Комфортната ни сграда, разположена в центъра на Хасково, разполога с удобно обзаведени учебни стаи, специализирани кабинети и модерно оборудвани компютърни зали с непрекъснат достъп до интернет. Притежаваме богатата и разнообразна библиотека в Учебно-информационния център, физкултурни салони, спортна площадка и просторен двор.

В училището е осигурен всекидневен медицински контрол. На разположение на учениците са столова и бюфет, както и училищен автобус.

Учебните часове се водят от квалифициран екип с богат професионален опит, който насърчава амбициите и талантите на нашите деца. Атрактивното и качествено преподаване гарантира конкурентноспособната подготовка на учениците ни.

Водещо място в училищния ни живот заемат спортните занимания. Децата имат възможност да се запишат в отборите по бадминтон, спортна аеробика, баскетбол и футбол.

 В нашето училище осигуряваме качествено средно образование, необходима основа за постигане на успешна професионална и житейска реализация на децата.

 Целите които си поставяме са:
- спокойствие и сигурност за децата;
- високо образователно равнище;
- модерно обучение и мислене с европейско по дух възпитание;
- поддържане на европейски стандарти в обучението;
- развитие на комуникативните умения и способности;
- непрекъснато усъвършенстване на преподавателския екип;
- участие в различни проекти.

 Ако искате вашето дете да бъде обучавано от професионалисти, да учи в приятелска и спокойна среда, да се развива в зависимост от неговите силни страни, заповядайте при нас.

 

Сподели: